O predavatelju

O predavatelju

Prof. dr. Pjotr Petrovič Garyaev je ‘oče’ nove metode zdravljenja s pomočjo kvantne genetske matrice in edinstvene metode valovnega reprogramiranja DNK človeka. S svojim raziskovalnim delom je ustvaril novo znanstveno smer, ki je spremenila okvire naših prepričanj o genetskih procesih. Delo Garyaeva predstavlja ‘kvantni skok’ v znanosti, saj genom postavlja na raven kvantnega bio-računalnika.

Garyaev je akademik Ruske akademije naravoslovnih znanosti (RAEN) in Ruske akademije medicinsko-tehničnih znanosti (RAMTN), profesor doktor molekularne biologije, član Akademije znanosti mesta New York  (The New York Academy of Sciences), tvorec teorije valovnega genoma in direktor Inštituta kvantne genetike Ruske federacije v Moskvi.

Z raziskovanjem genetskega kodiranja je Garyaev pričel že leta 1984 in do leta 1994 ustvaril novo smer v genetikivalovna genetika, ki jo kasneje preimenuje v lingvistično valovna genetika (LVG). Na to temo leta 1997 je zagovarjal doktorsko dizertacijo. V letih 2001 in 2002 je v Torontu (Kanada) eksperimentalno potrdil pravilnost svojih temeljnih idej LVG. V Moskvi je leta 2013 ustanovil Inštitut kvantne genetike (Institute Of Linguistic Of Wave Genetics), ki sodeluje z mnogimi  znanstvenimi inštitucijami iz celega sveta.

Garyaev je avtor mnogih znanstvenih monografij in publikacij: Valovni genom, 1994 (Wave gene); Valovno genetska koda, 1997 (Wave genetic code); Lingvistično valovni genom, teorija in praksa, 2009 (Lingvistiko-wave gene. Theory and practice); Božja koda – Lingvistično-valovna genetika, 2017 (God Id. Linguistic Wave Genetics).

Več na:

http://wavegenetics.org/en/

Projekti in raziskave – researchgate.net